Toán Lớp 5: tìm 1 số biết rằng . lấy số đó cộng với 12 rồi trừ đi 14 thì đc kết quả là 45

By Thanh Tú

Toán Lớp 5: tìm 1 số biết rằng . lấy số đó cộng với 12 rồi trừ đi 14 thì đc kết quả là 45
Viết một bình luận