Toán Lớp 5: tìm x X x 0,75 : 3/4 x 5+2:4/3=10,5

By Thu Ánh

Toán Lớp 5: tìm x
X x 0,75 : 3/4 x 5+2:4/3=10,5
Viết một bình luận