Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 0,0030 và 0,100 là : A . 3% B . 0,3% C . 0,03%

By Hoa

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 0,0030 và 0,100 là :
A . 3% B . 0,3% C . 0,03% D . 0,003%
Giúp tui với mng ơi !

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 0,0030 và 0,100 là : A . 3% B . 0,3% C . 0,03%”

Viết một bình luận