Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tam giác ABC có đáy BC = 12cm. Nếu kéo dài đáy BC thêm một đoạn CD = 4cm thì diện tích tam giác tăng thêm 15cm2. Tính diện tích tam giá

Toán Lớp 5: Tam giác ABC có đáy BC = 12cm. Nếu kéo dài đáy BC thêm một đoạn CD = 4cm thì diện tích tam giác tăng thêm 15cm2. Tính diện tích tam giác ABC. (có hình + vở)

Comments ( 2 )

  1. ????Sun????
    (Sorry bạn vì chữ mk hơi xấu)

    toan-lop-5-tam-giac-abc-co-day-bc-12cm-neu-keo-dai-day-bc-them-mot-doan-cd-4cm-thi-dien-tich-tam

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú