Toán Lớp 5: Số học sinh nữ của một trường Tiểu học là 582 em và chiếm 48,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

By Thanh Hùng

Toán Lớp 5: Số học sinh nữ của một trường Tiểu học là 582 em và chiếm 48,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số học sinh nữ của một trường Tiểu học là 582 em và chiếm 48,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?”

 1.   trường đó có số học sinh là:

      (582 x 100) : 48,5 = 1200 ( học sinh )

                                   đáp số : 1200 học sinh

                CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!                   

   

  Trả lời

Viết một bình luận