Toán Lớp 5: Số dư của phép chia 34,5 : 1,8 nếu thương chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân là

By Tùy Linh

Toán Lớp 5: Số dư của phép chia 34,5 : 1,8 nếu thương chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số dư của phép chia 34,5 : 1,8 nếu thương chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân là”

Viết một bình luận