Toán Lớp 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá bán một chiếc quạt là 320 000 đồng. Tính giá chiếc quạt lúc đầu.

By Bình

Toán Lớp 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá bán một chiếc quạt là 320 000 đồng. Tính giá chiếc quạt lúc đầu.
Viết một bình luận