Toán Lớp 5: Rùa và thỏ cùng chạy thi trên quãng dường dài 12km. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, Rùa ra sức chạy còn Thỏ lại rong chơi, 2 tiếng sa

By Tuyết lan

Toán Lớp 5: Rùa và thỏ cùng chạy thi trên quãng dường dài 12km. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, Rùa ra sức chạy còn Thỏ lại rong chơi, 2 tiếng sau mới bắt đầu chạy. Biết vận tốc lúc chạy của Thỏ là 10km/h, Rùa là 4 km/h. Hỏi ai về đích trước?
Viết một bình luận