Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài tính diện tích vườn hoa

Toán Lớp 5: một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài tính diện tích vườn hoa

Comments ( 2 )

 1. Lời giải:
  Chiều dài hình hình chữ nhật vườn hoa đó là:
      40 : $\frac{2}{3}$ = 60(m)
  Diện tích hình chữ nhật vườn hoa đó là:
     40 x 60 = 2400(m²)
   đáp số: 2400 m²  

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  hiệu số phần bằng nhau là
  3-2 bằng 1
  chiều dài là 
  (40:1)x3 bằng 120 m
  chiều rộng là
  120-40 bằng 80 m
  diện tích là
  120×80 bằng 9600 m^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )