Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có nửa chu vi 120m,chiều dài bằng 5/4 chiều rộng . Tính diện tích thửa ruộng đó ai giải nhanh giùm tui tui

By Phương Diễm

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có nửa chu vi 120m,chiều dài bằng 5/4 chiều rộng . Tính diện tích thửa ruộng đó ai giải nhanh giùm tui tui cho câu hay nhất
Viết một bình luận