Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3 tháng là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3 tháng là bao nhiêu?

              Giải

  Lãi suất tiết kiệm 3 tháng là:

  90 000 : 10 000 000 x 100 %=0,9 %

          Đáp số: 0,9 %

 2. Giải đáp:0.009%

   

  Lời giải và giải thích chi tiết: 90 000 : 10 000 000 = 0.009 %

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )