Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng

By Kim Dung

Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng tháng người đó nhân được số tiền lãi là 333 000 đồng. Hỏi mỗi phần tiền gửi của người đó là bao nhiêu?
Viết một bình luận