Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng

Toán Lớp 5: Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% 1 tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5% 1 tháng. Hàng tháng người đó nhân được số tiền lãi là 333 000 đồng. Hỏi mỗi phần tiền gửi của người đó là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Tóm tắt : Người đó có 24 000 000 đồng
  Mỗi tháng gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2%, gủi tín dụng với lãi suất 1,5%
  Số tiền lãi người đó nhận mỗi tháng LL 333 000 đồng 
  Giải 
  Nếu số tiền người đó đều gửi với lãi suất 1,2% trên  1 tháng thì số tiền lãi là 
  24 000 000 * 1,2% = 288 000 ( đồng )
  Số tiền laĩ ít hơn so với tiền lãi thực tế là 
  333 000 – 288 000 = 45 000 (đồng )
  Lãi suất 1,5% hơn 1,2% số % là 
  1,5 % -1,2 % = 0,3 %
  Số tiền gửi với lãi suất 1,5% mỗi tháng là 
  45 000 : 0,3% = 15 000 000 ( đồng )
  Số tiền gửi với lãi suất 1,2% mỗi tháng là 
  24 000 000 – 15 000 000 = 9 000 000 (đồng )
  Đáp số : 15 000 000 đồng , 9 000 000 đồng

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi hàng tháng người đó nhận được là :
  24 000 000 x 1,2 : 100 = 288 000 ( đồng )
   Số tiền lãi ít hơn so với thực tế là :
  333 000 – 288 000 = 45 000 ( đồng ) 
   Lãi suất 1,5 % hơn lãi suất 1,2 % là :
  1,5 % – 1,2% = 0,3%
   Số tiền gửi với lãi suất 1,5% một tháng là :
  45 000 : 0,3 x 100 = 15 000 000 ( đồng ) 
  Số tiền gửi với lãi suất 1,2% một tháng là :
  24 000 000 – 15 000 000 = 9 000 000 ( đồng ) 
  Đáp số : 15 000 000 đồng
                 9 000 000 đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung