Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 850 000 đồng tiền vốn để mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả đó người đó thu về 977 500 đồng. a) Số tiền thu được b

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 850 000 đồng tiền vốn để mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả đó người đó thu về 977 500 đồng.
a) Số tiền thu được bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Comments ( 2 )

 1. @Sad
  a) Số phần trăm tiền thu được và tiền vốn là:
                 977500:850000=115%
  b) Số phần trăm tiền lãi là:
                 115-100=15%
             Đáp số: a)115%
                           b)15%
   

 2. Giải đáp:
  a) $115\%$.
  b) $15\%$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số phần trăm tiền thu được và tiền vốn là:
            $977\,500:850\,000= 115\%$.
  b) Số phần trăm tiền lãi là:
            $115\%-100\%=15\%$.
                       Đáp số: a) $115\%$.
                                     b) $15\%$.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )