Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 27,5 m, chiều rộng kém chiều dài 5,3 m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 27,5 m, chiều rộng kém chiều dài 5,3 m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?

Comments ( 2 )

 1.   Chiều rộng mảnh vườn đó là :
    27,5-5,3=22,2(m)
    Chu vi mảnh vườn đó là :
    2(27,5+22,2)=99,4(m)
    Diện tích mảnh vườn đó là :
    27,5.22,2=610,5(m²)
  Vậy chu vi mảnh vườn đó là $99,4m$ ; diện tích mảnh vườn đó là $610,5m²$
  – Diện tích hình chữ nhật : \text{ Chiều dài . Chiều rộng}
  – Chu vi hình chữ nhật :  2.\text{ (Chiều dài + chiều rộng)}
   

 2. $\text{Chiều rộng của mảnh vườn là:}$
  $\text{27,5 – 5,3 = 22,2 ( m )}$
  $\text{Chu vi mảnh vườn là:}$
  $\text{( 27,5 + 22,2 ) × 2 = 99,4 ( m )}$
  $\text{Diện tích mảnh vườn là:}$
  $\text{27,5 × 22,2 = 610,5 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: chu vi: 99,4 m}$
                $\text{diện tích : 610, 5 m²}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )