Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Trên mảnh đất ấy người ta sử dụng 1/5 diện tích đất để trồng

By Huyền Thanh

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Trên mảnh đất ấy người ta sử dụng 1/5 diện tích đất để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng
Viết một bình luận