Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 32,5m chiều rộng kém chiều dài 9,5m tính chu vi và diện tích mảnh đất tớ

By Cát Linh

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 32,5m chiều rộng kém chiều dài 9,5m tính chu vi và diện tích mảnh đất tớ
Viết một bình luận