Toán Lớp 5: một lớp có 40 học sinh.trong đó có 40% là học sinh giỏi.20% học sinh trung bình còn lại là học sinh khá,không có học sinh yếu.hỏi lớp c

By Trang Ðài

Toán Lớp 5: một lớp có 40 học sinh.trong đó có 40% là học sinh giỏi.20% học sinh trung bình còn lại là học sinh khá,không có học sinh yếu.hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một lớp có 40 học sinh.trong đó có 40% là học sinh giỏi.20% học sinh trung bình còn lại là học sinh khá,không có học sinh yếu.hỏi lớp c”

 1. Bài giải:

  Trong lớp đó có số học sinh giỏi là:

  40 xx 40% = 16 (học sinh)

  Trong lớp đó có số học sinh trung bình là:

  40 xx 20% = 8 (học sinh)

  Trong lớp đó có số học sinh khá là:

  40 – 16 – 8 = 16 (học sinh)

  Đáp số : 16 học sinh

  Trả lời
 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số học sinh giỏi của lớp đó là : 

  40 : 100 x 40 = 16 ( học sinh ) 

  Số học sinh trung bình của lớp đó là : 

  40 : 100 x 20 = 8 ( học sinh )

  Số học sinh khá của lớp đó là : 

  40 – ( 16 + 8 ) = 16 ( học sinh )

  Đáp số : 16 học sinh khá

   cho anh hay nhất nha

  Trả lời

Viết một bình luận