Toán Lớp 5: ) Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,105 km. a/ Tính chu vi khu đất đó. b/ Diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc- ta? c/ Người

Toán Lớp 5: ) Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,105 km.
a/ Tính chu vi khu đất đó.
b/ Diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc- ta?
c/ Người ta trồng cây ăn quả trên khu đất đó. Tính ra sau mỗi năm, cứ 1ha thu được 100 triệu đồng tiền lãi. Hỏi sau mỗi năm người ta thu về được bao nhiêu tiền lãi từ việc trồng cây ăn quả ấy?

TRẢ LỜI

 1. a) Chu vi khu đất đó là :
      0,105 xx 4 = 0,42 ( km )
  b) Diện tích khu đất đó là :
    0,105 xx 0,105 = 0,011025 ( km² )
      Đổi 0,011025 km²  = 1,1025 Ha
  c) Sau mỗi năm người đó thu về được số tiền lãi là :
      1,1025 xx 100 000 000 = 110 250 000 ( đồng ) 
     Đáp số : a) 0,42 km
                   b) 0,011025 km²
                   c) 110 250 000 đồng 

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Chu vi của khu đất hình vuông đó là:
  $\text{0,105 x 4 = 0,42 (km)}$
  b, Diện tich của khu đất hình vuông đó là:
  $\text{0,105 x 0,105 = 0,011025 ($km^2$) = 1,1025 ha}$
  Mỗi năm người ta thu về được số tiền lại từ việc trồng cây ăn quả là:
  $\text{1,1025 : 1 x 100.000.000 = 110250000 (đồng)}$
                              Đáp số: a, $\text{0,42 km}$
                                           b, $\text{1,1025 ha}$
                                           c, $\text{110250000 đồng}$

  Trả lời

Viết một bình luận