Toán Lớp 5: Một khu đất hình bình hành có chiều cao 65cm, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Người ta dùng 3/5 diện tích khu đất ấy để trồng rau. Tí

By Thanh Hùng

Toán Lớp 5: Một khu đất hình bình hành có chiều cao 65cm, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Người ta dùng 3/5 diện tích khu đất ấy để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau.
Viết một bình luận