Toán Lớp 5: Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu của hai đáy là 22m. kéo dài đáy nhỏ bằng đáy lớn để hình đã cho thành hình chữ nhật có chiều d

By Tuyết

Toán Lớp 5: Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu của hai đáy là 22m. kéo dài đáy nhỏ bằng đáy lớn để hình đã cho thành hình chữ nhật có chiều dài bằng đáy lớn, chiều rộng bằng chiều cao hình thang. diện tích hình thang được mở rộng bằng 1/7 diện tích hình thang cũ. phần mở rộng về phía tây phải có diện tích là 90 mét vuông Tính diện tích hình thang ban đầu ?
Giúp em với ạ!
Viết một bình luận