Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một hình tam giác có độ dài đáy là 12,6dm chiều cao 6,2dm thì diện tchis hình tam giác là

Toán Lớp 5: một hình tam giác có độ dài đáy là 12,6dm chiều cao 6,2dm thì diện tchis hình tam giác là

Comments ( 2 )

 1. Diện tích hình tam giác là :
      ( 12,6 x 6,2 ) : 2 = 39,06 ( dm² )
                      Đáp số : 39,06  dm² 
  Công thức tính tam giác + giải thích :
  S = ( a x h ) : 2
  S : diện tích
  a : đáy 
  h : chiều cao
   

 2. Giải
  Diện tích của tam giác đó là:
      (12,6 × 6,2) : 2= 39,06     (dm^2)
            Đáp số: 39,06 dm^2
  * Công thức:
   Diện tích tam giác = (chiều dài đáy × chiều cao) : 2 (cùng đơn vị đo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )