Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 234m. Biết chiều rộng bằng 80% chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó? (dạng toán tổng – tỉ)

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 234m. Biết chiều rộng bằng 80% chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó? (dạng toán tổng – tỉ)

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 234m. Biết chiều rộng bằng 80% chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó? (dạng toán tổng – tỉ)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có: 80%=4/5

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  234:(4+5)xx5=130(m)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  234-130=104(m)

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

  130xx104=13520(m^2)

  Trả lời
 2. tổng số phần bằng nhau lad

  100+80=180(phần)

  Chiều rộng hình chữ nhật là

  234:180×80=104(m)

  Chiều dài hình chữ nhật là

  234-104=130(m)

  Diện tích hình chữ nhật là 

  130×104=13520(m²)

  Đáp số 13520m²

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận