Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích là 600cm2.Biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.Tính chu vi của hình chữ nhật đó

Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích là 600cm2.Biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.Tính chu vi của hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích là 600cm2.Biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.Tính chu vi của hình chữ nhật đó”

 1. Giải đáp:100cm
   
  Giải thích các bước giả
  Ta có hình sau:
  Diện tích hình vuông nhỏ là
   600 : 6 = 100 (cm2)
  Vậy cạnh của hình vuông là 10cm vì chỉ có 10 x 10 =100(cm2)
  Chiều rộng là:
  10 x 2 = 20 (cm)
  Chiều dài là:
  10 x 3 = 30 (cm)
  Chu vi là:
  (30 + 20) x 2 = 100 (cm)
              Đáp số: 100 cm

  toan-lop-5-mot-hinh-chu-nhat-co-dien-tich-la-600cm2-biet-chieu-dai-bang-3-2-chieu-rong-tinh-chu

 2. Chiêu hình chữ nhật thành 6 hình vuông nhỏ 
  Mỗi hình vuông có diện tích là 
  $ 600 : 6 = 100 ( cm2 ) $
  Diện tích hình vuông : $ a . a = 100 = 10 . 10 $
  $ ⇒ a = 10 $ . Vậy cạnh của hình vuông là 10 cm 
  Chiều dài hình chữ nhật là 
  $ 10 x 3 = 30 ( cm ) $
  Chiều rộng hình chữ nhật là 
  $ 10 x 2 = 20 ( cm ) $
  Chu vi hình chữ nhật là 
  $ ( 30 + 20 ) x 2 = 100 ( cm ) $

Viết một bình luận