Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình bình hành có chiều cao 5,5cm , độ dài đáy gấp hai lần chiều cao . Tính diện tích hình bình hành đó

Toán Lớp 5: Một hình bình hành có chiều cao 5,5cm , độ dài đáy gấp hai lần chiều cao . Tính diện tích hình bình hành đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của hình bình hành đó là:
  5,5 x 2 = 11 $cm$
  Diện tích hình bình hành là:
  11 x 5,5 = 60,5 $cm²$
  Đáp số 60,5 $Cm²$
  #$Xin$ $hay$ $nhất$ $ạ$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  Độ dài đáy của hình bình hành đó là:
       5,5×2=11(cm)
  Diện tích hình bình hành đó là:
        5,5×11=60,5(cm vuông)
     Đáp số: 60,5cm vuông

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )