Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạ

Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại

Comments ( 2 )

 1. Cửa hàng có số gạo tẻ là:

  6075,5 : ( 2 + 3 ) × 2 = 2430,2 ( kg )

  Cửa hàng có số gạo nếp là:

  6075,5 – 2430,2 = 3645,3 ( kg )
  Đáp số: tẻ: 2430,2 kg

               nếp: 3645,3 kg

   

 2. Theo đề bài ta có tóm tắt : 

  Gạo nếp : /-/-/-/     

                      ?           Tổng : 6075,5 kg gạo 

  Gạo tẻ    : /-/-/ 

                    ?  

  Cửa hàng có số ki – lô – gam gạo tẻ là : 

  6075,5 : ( 2+3) x 2 = 2430,2(kg) 

  Cửa hàng có số ki lô gam gạo nếp là: 

  6075,5 : (2+3) x 3 =3645,3 (kg)

  Đ/s : Gạo tẻ: 2430,3 kg

         Gạo nếp : 3645,3 kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn