Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo a hỏi cửa hàng đã thực hiện được bao

Toán Lớp 5: Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo a hỏi cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch b cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có ảnh bên dưới nhé.Xin Hay nhất nhé thank bạn

  toan-lop-5-mot-cua-hang-dat-ke-hoach-thang-nay-ban-duoc-12-tan-gao-nhung-thuc-te-cua-hang-ban-du

 2. Giải đáp : a , 125 % 
                b  , 25 %
   Giải thích :
                        Bài giải
       a, Cửa hàng đã thực hiên được số phần trăm kế hoạch là :
                   15 : 12 = 1,25 = 125%
        b , Cửa hàng vượt quá mức kế hoạch số phần trăm là :
                      125% – 100% = 25%
                         Đáp số : a , 125%
                                          b , 25%
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh