Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một chai đựng đầy 3 lít xăng. 1 lít xăng cân nặng 800 g. Hỏi nửa chai xăng cân nặng mấy g. Biết vỏ chai nặng 800 g.

Toán Lớp 5: Một chai đựng đầy 3 lít xăng. 1 lít xăng cân nặng 800 g. Hỏi nửa chai xăng cân nặng mấy g. Biết vỏ chai nặng 800 g.

Comments ( 2 )

 1. $\text{ 3 lít xăng cân nặng là : }$
        $\text{ 800 × 3 = 2400 ( g ) }$
  $\text{ Nửa chai xăng cân nặng là : }$
      $\text{ 2400 : 2 + 800 = 2000 ( g ) }$
                   $\text{ Đáp số : 2000g }$
   

 2. Giải đáp:
  3 lít xăng nặng là :
  800 nhân 3=2400 ( kg )
  nửa chai xăng nặng là :
  2400:2=1200( kg )
     Đáp số : 1200 kg.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng