Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 20 m và gấp hai lần chiều rộng. Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm, để lát kín c

Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 20 m và gấp hai lần chiều rộng. Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm, để lát kín căn phòng đó. Giá một viên gạch là 25000 đồng. Tính số tiền mua gạch lát kín căn phòng đó ? k

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 20 m và gấp hai lần chiều rộng. Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm, để lát kín c”

 1.   Chiều rộng căn phòng đó là :
                         20 : 2 = 10 (m)
          Diện tích của căn phòng đó là : 
                        20 x 10 = 200 (m2)
         Diện tích của một viên gạch là :
                     50 x 50 = 2500 ( cm2)
          Đổi : 200 m= 2000000 cm2
        Số gạch để lát kín căn phòng đó là :
                  2000000 : 2500 = 800 ( viên gạch )
      Số tiền mua gạch để lát kín  căn phòng đó là :
                800 x 15000 = 12000000 ( đồng )
                      Đáp số : 12000000 đồng.
   
   

  Trả lời
 2. Lời giải :
  Chiều rộng căn phòng đó là :
  20 : 2 = 10 (m)
  Diện tích căn phòng đó là :
  20 xx 10 = 200 (m^{2})
  Diện tích một viên gạch là :
  50 xx 50 = 2500 (cm^{2})
  Số viên gạch cần để lát kín căn phòng là :
  2500 cm^{2} = 0,25 m^{2}
  200 : 0,25 = 800  (viên  gạch)
  Số tiền mua gạch lát kín căn phòng là :
  25  000 xx 800 = 20  000  000  (đồng)
  Đáp số : 20  000  000  đồng

  Trả lời

Viết một bình luận