Toán Lớp 5: Một cái bể hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,8m, cao bằng 2 3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốc hơi hết 12,5 % lượng

Toán Lớp 5: Một cái bể hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,8m, cao bằng
2
3
chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốc hơi hết 12,5 % lượng nước trong bể. Hỏi trong bể còn bao nhiêu lít nước?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cái bể hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,8m, cao bằng 2 3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốc hơi hết 12,5 % lượng”

 1. Giải đáp:
  $4725l$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao cái bể là :
  $1,8\times2:3=1,2m$
  Thể tích cái bể là :
  $2,5\times1,8\times1,2=5,4m^3$
  Trong bể còn lại là :
  $5,4-(5,4\times0,125)=4,725m^3=4725l$
  Đáp số : $4725l$

 2. chiều cao hình hộp chữ nhật:
  1,8×2/3=1,2 (m)
  thể tích hình hộp chữ nhật:
  2,5×1,8×1,2=5,4 (m^3)
  lượng nước còn lại khi bốc hơi hết 12,5%
  5,4×(100%-12,5%)=4,725 (m^3)
  đổi 4,725m^3=4725 (l)
  đ/s: 4725 lít 
   

Viết một bình luận