Toán Lớp 5: Kho A có số thóc = 78% số thóc khoB . Sau khi kho A nhận thêm 56 tạ thóc thì số thóc của kho A = 85% số thóc ở kho B . Hỏi lúc đầu mỗi

Toán Lớp 5: Kho A có số thóc = 78% số thóc khoB . Sau khi kho A nhận thêm 56 tạ thóc thì số thóc của kho A = 85% số thóc ở kho B . Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc ? * GIÚP EM VỚI Ạ *

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Kho A có số thóc = 78% số thóc khoB . Sau khi kho A nhận thêm 56 tạ thóc thì số thóc của kho A = 85% số thóc ở kho B . Hỏi lúc đầu mỗi”

 1.   Lúc đầu, kho A có số thóc băng 78% số thóc kho B sau khi kho a nhận thêm 56 tạ thi số thóc kho a bằng 85% số thóc kho B Vậy 56 tạ thóc bằng: 85%-78%=7%(số thóc kho B) Vậy kho B có:
  56 : 7% = 56/7*100= 800(tạ thóc)
   Vậy kho A có:
  800*78/100= 624(tạ thọc) 
  Đáp số: Kho A: 624 tạ thóc Kho B: 800 tạ thóc
  #Phamkhactri0

  Trả lời
 2.      Tỉ số phần trăm 56 tạ thóc so với thóc kho B là :
              85% – 78% = 7%
       Kho B có số thóc là :
              56 : 7 x 100 = 800 ( tạ )
       Kho A có số thóc là :
              800 : 100 x 78 = 624 ( tạ )
                                Đáp số: 624 tạ thóc
  Chúc em học tốt! Nhớ vote chị 5
  sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé! Thank you!
  #hoidap247
  #phuongnguyenminh1912

  Trả lời

Viết một bình luận