Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai

Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện
tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai?

TRẢ LỜI

  1. Do hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai
    => Diện tích hình tròn thứ nhất gấp số lần diện tích hình tròn số hai là:
    2 xx 2=  4 (lần)
    Đ/S: 4 lần

    Trả lời

Viết một bình luận