Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hai tổ công nhân được giao làm một số sản phẩm như nhau. Mỗi ngày tổ I làm được 80 sản phẩm còn tổ II làm được 50 sản phẩm. Biết tổ I h

Toán Lớp 5: Hai tổ công nhân được giao làm một số sản phẩm như nhau. Mỗi ngày tổ I làm được 80 sản phẩm còn tổ II làm được 50 sản phẩm. Biết tổ I hoàn thành công việc được giao trước tổ II 3 ngày. Hỏi mỗi tổ được giao làm bao nhiêu sản phẩm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ giải thích các bước giải 
  Vậy tổ I làm số công việc được giao trong 5 ngày
      Tổ 1 được giao làm số sản phẩm là:
                5 x 80= 400(sản phẩm)
      Tổ 2 được giao làm số sản phẩm là:
                (5+3)x 50= 400(sản phẩm)
                          Đáp số: Tổ 1 được giao 400 sản phẩm
                                        Tổ 2 được giao 400 sản phẩm.

 2. Giải đáp + các bước giải
  Lời giải
         Gọi số ngày tổ I hoàn thành công việc là a,tổ II là a+3
  Theo bài ra , ta có:
                                   ax80=(a+3)x50
                                   ax80=ax50+3×50
                                   ax80=ax50+150
                                    ax80-ax50=150
                                    ax30=150
                                    a=150:30
                                     a=5
  Vậy tổ I làm số công việc được giao trong 5 ngày
                                Tổ I được giao làm số sản phẩm là:
                                                 5×80=400(sản phẩm)
                                Tổ II được giao làm số sản phẩm là:
                                                 (5+3)x50=400(sản phẩm)
                                                                Đáp số: Tổ I được giao 400 sản phẩm
                                                                               Tổ II được giao 400 sản phẩm.
  Có gì không hiểu thì hỏi mình nhé

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )