Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Giúp! Đặt tính rồi tính (thương lấy đến 2 chữ số ở phân thập phân) a) 43,5 : 5,8 b) 71,91 : 4,7 c) 8,768 : 0,64

Toán Lớp 5: Giúp!
Đặt tính rồi tính (thương lấy đến 2 chữ số ở phân thập phân)
a) 43,5 : 5,8 b) 71,91 : 4,7 c) 8,768 : 0,64 d) 30,45 : 8,7
31,2 : 5,9 1,305 : 0,75 0,921 : 0,66 16,74 : 13,5
Ghi chi tiết các bước!
Chụp ảnh nhé!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 7,5
  b) 15,3
  c) 13,7
  d) 3,5
   

 2. a:7,5
  b:15,3
  c:13,7
  d;3,5
  e;1,74
  1,39dư 54
  1,24
  bước giải thích                                                             
  chia như bình thường nếu còn dư thì tiếp tục viết thêm chữ số 0 vào bên phải rồi cứ làm mãi mãi như thế 
  chúc học tốt
  hoidap247.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )