Toán Lớp 5: Giúp! Đặt tính rồi tính (thương lấy đến 2 chữ số ở phân thập phân) a) 43,5 : 5,8 b) 71,91 : 4,7 c) 8,768 : 0,64

By Hằng Anh

Toán Lớp 5: Giúp!
Đặt tính rồi tính (thương lấy đến 2 chữ số ở phân thập phân)
a) 43,5 : 5,8 b) 71,91 : 4,7 c) 8,768 : 0,64 d) 30,45 : 8,7
31,2 : 5,9 1,305 : 0,75 0,921 : 0,66 16,74 : 13,5
Ghi chi tiết các bước!
Chụp ảnh nhé!

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Giúp! Đặt tính rồi tính (thương lấy đến 2 chữ số ở phân thập phân) a) 43,5 : 5,8 b) 71,91 : 4,7 c) 8,768 : 0,64”

 1. a:7,5
  b:15,3
  c:13,7
  d;3,5
  e;1,74
  1,39dư 54
  1,24
  bước giải thích                                                             
  chia như bình thường nếu còn dư thì tiếp tục viết thêm chữ số 0 vào bên phải rồi cứ làm mãi mãi như thế 
  chúc học tốt
  hoidap247.

  Trả lời

Viết một bình luận