Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng : Tìm mộ

Toán Lớp 5: Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng :
Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.
Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là

Comments ( 2 )

 1. .
  Con cá có số phần bằng nhau là: 
  1+2+1=4 (phần)
  Con cá nặng số cân là:
  250x4=1000(g)=1(kg)
  Đáp số:
  Gọi số chia của phép chia là a (a khác 0 ; 8)
  => Số bị chia là 32xa
  Khi giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 32aa−8 
  => 32aa−8 = 35,2⇔281,6=3,2xa
  <=> a = 88
  Vậy số bị chia của phép chia là 32xa = 2816
   

  toan-lop-5-duoi-con-ca-nang-250-gam-dau-con-ca-nang-bang-duoi-va-mot-nua-than-than-con-ca-nang-b

 2. 1. Gọi số cần tìm là x
  Ta có: x :3 – 7 = 9
            x :3 = 16
            x   = 48

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )