Toán Lớp 5: Đổi 20dm=-cm 100mm=-cm 5500 tấn=…yến 900kg

Toán Lớp 5: Đổi
20dm=….cm 100mm=….cm
5500 tấn=…yến 900kg= tạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Đổi 20dm=-cm 100mm=-cm 5500 tấn=…yến 900kg”

Viết một bình luận