Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt(trong mỗi rổ chỉ đựng1 loại trúng).Số quả mỗi số lấn lượt là 123,112,121,103.Sau khi bán được1 rổ tr

Toán Lớp 5: có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt(trong mỗi rổ chỉ đựng1 loại trúng).Số quả mỗi số lấn lượt là 123,112,121,103.Sau khi bán được1 rổ trứng gà,người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp 2 lần số trunnngws gà còn lại.Hỏi rổ nào đựng trứng gà,rổ nào đựng trứng vịt

Comments ( 2 )

 1. Tổng số trứng của cửa hàng có là :
   45+56+60+75+85+92=497   ( quả )
  Vì số trứng vịt đã bán gấp 3 lần số trứng gà nên tổng số trứng đã bán là 1 số chia hết cho 4
  Mà số trứng lúc đầu là ( 497 quả ) là một số chia cho 4 dư 3 nên số trứng còn lại phải là số chia cho 4 dư 3 . Trong 7 rổ chỉ có rỗ đựng 75 quả là chi cho 4 dư 3 . Và số trứng gà còn lại đựng 75 quả .
                 Số quả  trứng còn lại là :
                      47975=404   ( quả )
                  Lúc đầu cửa hàng có số quả trứng là :
                       75+101=176   ( quả )
                   Lúc đầu cửa hàng cố số trứng vịt là :
                       479176=303   ( quả )
                             Đáp số : 303 quả trứng vịt
                                             176 quả trứng gà
  áp dụng mà làm nha
  cho anh 3 sao cũng được

 2. Tổng số trứng của cửa hàng có là :
   45+56+60+75+85+92=497   ( quả )
  Vì số trứng vịt đã bán gấp 3 lần số trứng gà nên tổng số trứng đã bán là 1 số chia hết cho 4
  Mà số trứng lúc đầu là ( 497 quả ) là một số chia cho 4 dư 3 nên số trứng còn lại phải là số chia cho 4 dư 3 . Trong 7 rổ chỉ có rỗ đựng 75 quả là chi cho 4 dư 3 . Và số trứng gà còn lại đựng 75 quả .
                 Số quả  trứng còn lại là :
                      47975=404   ( quả )
                  Lúc đầu cửa hàng có số quả trứng là :
                       75+101=176   ( quả )
                   Lúc đầu cửa hàng cố số trứng vịt là :
                       479176=303   ( quả )
                             Đáp số : 303 quả trứng vịt
                                             176 quả trứng gà
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh