Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 180cm2. Biết AE = 2/3 AB, AG = 1/3 AC, CH= 1/4 CB ( như hình vẽ). Tính diện tích các hình BEH và AGHE.

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích là 180cm2.
Biết AE = 2/3 AB, AG = 1/3 AC, CH= 1/4 CB ( như hình vẽ).
Tính diện tích các hình BEH và AGHE.
Giải chi tiết ko giả tắt và ko cần vẽ hình!
Ai trả lời đâu tiên mình cho 5 sao luôn!
Làm ơn giúp mình với!

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Kẻ CH và DK vuông góc với BE.
  Ta có:
  SABE=45SABC (chung đường cao hạ từ B, đáy AE = 45AC) ⇒SBEC=15SABC
  SDBE=14SABE=14×45SABC=15SABC (ΔDBE  ΔABEchung đường cao hạ từ E, đáy BD = 14AB)
  ⇒SBEC=SDBE mà hai tam giác có chúng đáy BE  chiều cao CH = DK
  ΔDBM và ΔCBM chung đáy BM, đường cao DK = CK ⇒SDBM=SCBM
  Mà hai tam giác này có chung đường cao từ B  đáy DM = MC
  ⇒SADM=12SADC=12×34SABC=38SABC (ΔADC  ΔABCchung đường cao hạ từ C, đáy AD = 34AB)

  SABM=43SADM=43×38SABC=12SABC=24,8cm2 (ΔABM  ΔADMchung đường cao hạ từ M, đáy AB = 43AD)

   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết