Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC . AD = 1/3 AB EC = 1/3 BC . AE cắt CD tại I nối DE chứng minh rằng DE song song với AC

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC . AD = 1/3 AB EC = 1/3 BC . AE cắt CD tại I nối DE chứng minh rằng DE song song với AC

Comments ( 1 )

  1. DE song song với AC vì khi kéo dài hai đoạn này chúng không cắt nhau ở điểm nào.
    DE và AC cũng đối nhau.
    Vậy AC song song với DE

     

    toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-ad-1-3-ab-ec-1-3-bc-ae-cat-cd-tai-i-noi-de-chung-minh-rang-de-song-s

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh