Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho phân số 23/83 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho bớt a ở tử số và thêm a vào mẫu số ta được một phân số mới có giá trị bằng 2/7

Toán Lớp 5: Cho phân số 23/83 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho bớt a ở tử số và thêm a vào mẫu số ta được một phân số mới có giá trị bằng 2/7

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  $\frac{2}{7}$=$\frac{2X12}{7X12}$ =$\frac{24}{84}$ 
  Số tự nhiên a là:
                            84-83=1
                                       Đáp số:1
   

 2. Giải đáp: 7
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần thêm vào là a. ta có: 5+a/11+a=2/3
      Suy ra: (5+a)nhân 3= (11+a)nhân 2. Suy ra: 15+3a= 22+2a. Suy ra: a=7
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )