Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hính chữ nhật ABCD có chiều dài 10 cm. Nếu tăng chiều dài thêm 5 cm so với ban đầu thì diện tích tăng thêm 20 xăng ti mét vuông. a.

Toán Lớp 5: Cho hính chữ nhật ABCD có chiều dài 10 cm. Nếu tăng chiều dài thêm 5 cm so với ban đầu thì diện tích tăng thêm 20 xăng ti mét vuông.
a. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  40 cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Nếu tăng 5 cm vào chiều rộng mà diện tích tăng lên 20 cm² thì chiều rộng phải là: 20 ÷ 5 = 4 (cm)}$
  $\text{Vậy diện tích của hình chữ nhật ABCD là:}$
   $\text{10 × 4 = 40 (cm²)}$
  $@IQMath$
  $#Toán$
  $#Blue Sky$
  $\text{Xin hay nhất ạ.}$
  $\text{Chúc bạn học tốt.}$

 2. a) 
  Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
    10 x 5 x 20 = 1000 ( m2)
          Đáp số : 1000m2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang