Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu hỏi : với 4 chữ số 2 và các dấu phép tính bạn có thể viết được một biểu thức để có kết quả là 9 được không? Tôi đã cố gắng viết mộ

Toán Lớp 5: Câu hỏi : với 4 chữ số 2 và các dấu phép tính bạn có thể viết được một biểu thức để có kết quả là 9 được không? Tôi đã cố gắng viết một biểu thức để có kết quả là 7 nhưng chưa được. Còn bạn? Bạn thử sức xem nào

Comments ( 2 )

 1. Với bốn chữ số 2 ta viết được biểu thức có giá trị bằng 9 là :
  22 : 2 – 2 = 9
  Bạn không thể dùng 4 chữ số 2 để viết được biểu thức có kết quả là 7.
  Chúc bạn học tốt !
   

 2. Ta có:
  9 = 22 : 2 – 2 = 11 – 2 = 9
  Nên có thể với 4 chữ số 2 và các dấu phép tính để viết được một biểu thức có kết quả là 9
  Lại có:
  2 : 2 + 22 = 1 + 22 = 23
  2 × 2 + 22 = 4 + 22 = 26
  2 : 2 + 2 × 2 = 1 + 4 = 5
  2 + 2 : 2 + 2 = 2 + 1 + 2 = 5
  22 : 2 – 2 = 11 – 2 = 9
  Nên không thể viết được một biểu thức với 4 chữ số 2 và các dấu phép tính để viết được một biểu thức có kết là 7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )