Toán Lớp 5: Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 42,5m và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 40% diện tích mảnh đất để

By Linh

Toán Lớp 5: Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 42,5m và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 40% diện tích mảnh đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau ?
Viết một bình luận