Toán Lớp 5: Câu 7. Chọn kết quả đúng cho phép tính 11 giờ 15 phút : 5 A. 2 giờ 15 phút B. 2 giờ 5 phút C. 2 giờ 3 phút D. 2 giờ 12 phút Câu 8. Chọn

Toán Lớp 5: Câu 7. Chọn kết quả đúng cho phép tính 11 giờ 15 phút : 5
A. 2 giờ 15 phút B. 2 giờ 5 phút C. 2 giờ 3 phút D. 2 giờ 12 phút
Câu 8. Chọn kết quả đúng cho phép tính 1 giờ 17 phút x 4
A. 4 giờ 28 phút B. 7 giờ 8 phút C. 4 giờ 48 phút D. 5 giờ 8 phút
Câu 9. Một bể cá bằng kính không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều
rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. Diện tích kính làm bể đó là:
A. 1,8m2 B. 2,8m2 C. 2,3m2 D. 1,5m2
Câu 10. Thể tích của bể cá nêu ở câu 9 là bao nhiêu đề-xi-mét khối?
A. 30dm3 B. 300dm3 C. 3 000dm3 D. 0,3dm3
Câu 11. Miệng cái ao hình tròn có đường kính 10m. Diện tích miệng cái ao đó là:
A. 78,5m2 B. 31,4m2 C. 314m2 D. 7,85m2
Câu 12. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 45m, đáy bé là 35m và chiều cao bằng
40m. Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:
A. 3 200m2 B. 3 200m C. 1 600m2 D. 1 600m
Câu 13. Một xe máy xuất phát từ A lúc 7giờ 30phút và đến B lúc 9giờ, đi với vậ n tốc
45km/giờ. Quãng đường AB dài là:
A. 58,5km B. 76,5km C. 65,7km D. 67,5km
Câu 14. Một xe máy đi hết quãng đường 100km trong 2,5giờ thì vận tốc trung bình của
xe máy đó sẽ là:
A. 40km B. 40km/giờ C. 2km/giờ D. 0,4km/giờ
Câu 15. Em phải đến điểm B lúc 8giờ kém 20phút và khoảng thời gian đi từ nhà đến
điểm B là 25phút. Để đến B sớm hơn thời gian quy định, em sẽ xuất phát từ nhà lúc nào?
A. 7giờ 10phút B. 7giờ 15phút C. 7giờ 20phút D. 7giờ 25phút
Câu 16.
4
3
ngày = ……………giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 0,75 B. 7,5 C. 18 D. 75
Câu 17. Một lớp có 40 học sinh. Cuối năm, lớp đó có 80% số học sinh biết bơi. Số
học sinh biết bơi của lớp đó là:
A. 8 học sinh B. 30 học sinh C. 32 học sinh D. 38 học sinh
Câu 18. Hình lập phương có chu vi một mặt là 20cm. Thể tích hình lập phương đó là:
A. 125cm2 B. 125cm C. 8000cm3 D. 125cm3
Câu 19. Tỉ số phần trăm của 9 và 4,5 là: A. 200% B. 2% C. 20% D. 200

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 7. Chọn kết quả đúng cho phép tính 11 giờ 15 phút : 5 A. 2 giờ 15 phút B. 2 giờ 5 phút C. 2 giờ 3 phút D. 2 giờ 12 phút Câu 8. Chọn”

 1. Câu 7. Chọn kết quả đúng cho phép tính 11 giờ 15 phút : 5
  A. 2 giờ 15 phút
  B. 2 giờ 5 phút
  C. 2 giờ 3 phút
  D. 2 giờ 12 phút
  Câu 8. Chọn kết quả đúng cho phép tính 1 giờ 17 phút x 4
  A. 4 giờ 28 phút
  B. 7 giờ 8 phút
  C. 4 giờ 48 phút
  D. 5 giờ 8 phút
  Câu 9. Một bể cá bằng kính không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. Diện tích kính làm bể đó là:
  A. 1,8m2
  B. 2,8m2
  C. 2,3m2
  D. 1,4m2
  Câu 10. Thể tích của bể cá nêu ở câu 9 là bao nhiêu đề-xi-mét khối?
  A. 30dm3
  B. 300dm3
  C. 3 000dm3
  D. 0,3dm3
  Câu 11. Miệng cái ao hình tròn có đường kính 10m. Diện tích miệng cái ao đó là:
  A. 78,5m2
  B. 31,4m2
  C. 314m2
  D. 7,85m2
  Câu 12. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 45m, đáy bé là 35m và chiều cao bằng 40m. Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:
  A. 3 200m2
  B. 3 200m
  C. 1 600m2
  D. 1 600m
  Câu 13. Một xe máy xuất phát từ A lúc 7giờ 30phút và đến B lúc 9giờ, đi với vậ n tốc 45km/giờ. Quãng đường AB dài là:
  A. 58,5km
  B. 76,5km
  C. 65,7km
  D. 67,5km
  Câu 14. Một xe máy đi hết quãng đường 100km trong 2,5giờ thì vận tốc trung bình của xe máy đó sẽ là:
  A. 40km
  B. 40km/giờ
  C. 2km/giờ
  D. 0,4km/giờ
  Câu 15. Em phải đến điểm B lúc 8giờ kém 20phút và khoảng thời gian đi từ nhà đến điểm B là 25phút. Để đến B sớm hơn thời gian quy định, em sẽ xuất phát từ nhà lúc nào?
  A. 7giờ 10phút
  B. 7giờ 15phút
  C. 7giờ 20phút
  D. 7giờ 25phút
  Câu 16. 4/3 ngày = ……………giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:32
  A. 0,75
  B. 7,5
  C. 18
  D. 75
  Câu 17. Một lớp có 40 học sinh. Cuối năm, lớp đó có 80% số học sinh biết bơi. Số học sinh biết bơi của lớp đó là:
  A. 8 học sinh
  B. 30 học sinh
  C. 32 học sinh
  D. 38 học sinh
  Câu 18. Hình lập phương có chu vi một mặt là 25cm. Thể tích hình lập phương đó là:
  A. 125cm2
  B. 125cm
  C. 8000cm3
  D. 125cm3
  Câu 19. Tỉ số phần trăm của 9 và 4,5 là:
  A. 200%
  B. 2%
  C. 20%
  D. 200%

Viết một bình luận