Toán Lớp 5: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293 câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là

By Lan Anh

Toán Lớp 5: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293
câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là :
câu 8 : viết số thích hợp vào chỗ trống : 30g = kg
câu 9 : viết số thích hợp vào chỗ chấm : 67m ² = ha
câu 10 : diện tịc hình tam giác có độ dài là 3m , chiều rộng 24dm là :
Viết một bình luận