Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 30: Số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn khi chia số đó cho 9 thì có thương và số dư bằng nhau là …

Toán Lớp 5: Câu 30: Số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn khi chia số đó cho 9 thì có thương và số dư bằng nhau là …

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để số tự nhiên chia cho 9 lớn nhất thì số dư là số lớn nhất. Theo quy luật của toán học thì số dư không được lớn hơn hay bằng số chia nên số dư phải bé hơn 9 và lớn nhất. Do đó số dư là 8. Vì số thương và số dư bằng nhau nên thương cũng bằng 8.
  Tạm gọi số tự nhiên đó là k.
  k : 9 = 8 dư 8
  ( k − 8 ) : 9 = 8
  k − 8 = 8 × 9
  k − 8 = 72
  k = 80
  Vậy số cần tìm là 80.
  #$Thanh$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla