Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 40m và gặp đôi chiều rộng. Người ta trắng sau chiếm 75% diện tích miếng đất. Tính diện

Toán Lớp 5: Câu 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 40m và gặp đôi chiều rộng. Người ta trắng sau chiếm 75% diện tích miếng đất. Tính diện tích còn lại.
Em cần gấp mn giúp e ạ !!!!!!!!!!!!

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng miếng đất HCN là:40:2=20(m)
  Diện tích miếng đất HCN là:40×20=800(m2)
  Người ta trắng số diện tích đất là:800×75%=600(m2)
  Diện tích đất còn lại là:800-600=200(m2)
               Đáp số:200m2
  Chúc bạn học tốt nha
  Xin hay nhất

 2.  Chiều rộng hình chữ nhật là :
      40 : 2 = 20 ( m) 
  Diện tích miếng đất là :
    40 x 20= 800 ( m)
  Người ta trắng số diện tích là : 
   800 x 75 % = 600 (m2)
  Diện tích còn lại là :
   800 – 600 = 200 (m2 )
                 Đáp số : 200 m2 .
  Học tốt . cho CTLHN nha
    

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )