Toán Lớp 5: cặp số nào dưới đay có tổng lớn hiwn 60 a.23,53 và 37,4 b.2,02 và 54,89 c.29,33 và 21,2 d.12,20 và 44,7 6dam2 700dm2=–.h

Toán Lớp 5: cặp số nào dưới đay có tổng lớn hiwn 60
a.23,53 và 37,4 b.2,02 và 54,89 c.29,33 và 21,2 d.12,20 và 44,7
6dam2 700dm2=………ha
độ dài nào dưới đây có giá trị lớn nhất
8120mm 8,12hm 812dm 81,2m

TRẢ LỜI

 1. Cặp số nào dưới đây có tổng lớn hơn 60 ?
  → A.23,53 và 37,4
  ⇔ Giải đáp B:2,02+54,89=56,91<60
  ⇔ Giải đáp C:29,33+21,2=50,53<60
  ⇔ Giải đáp D:12,20+44,7=56,9<60
  ⇒ Giải đáp A:23,53+37,4=60,93>60
  6dam²700dm²=0,0607ha
  ↔ 6dam²=0,06ha
  ↔ 700dm²=0,0007ha
  → 6dam²700dm²=0,06+0,0007=0,0607ha
  Độ dài nào dưới đây có giá trị lớn nhất:
  → 8,12hm
  ⇔ 8120mm=8,12m
  ⇔ 8,12hm=812m
  ⇔ 812dm=81,2m
  ⇒ 8,12m<81,2m<812m
  → 8120mm<812dm;81,2m<8,12hm
  _______________chúc bạn học tốt______________
   

  Trả lời
 2. cặp số nào dưới đay có tổng lớn hơn 60
  a.23,53 và 37,4 = 60,93                         b.2,02 và 54,89 =  56,91              
  c.29,33 và 21,2 =50,53                          d.12,20 và 44,7 = 56,9
  6dam2 700dm2= 0,607 ha
  Bảng đơn vị đo diện tích :
                                
  độ dài nào dưới đây có giá trị lớn nhất
  8120mm                   8,12hm                      812dm              81,2m 

  Trả lời

Viết một bình luận