Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bán một cái quạt điện với giá 464 000 đồng thì lại được 16% so với vốn ban đầu . Tính số tiền vốn của cái quạt điện đó . Giúp mik với m

Toán Lớp 5: Bán một cái quạt điện với giá 464 000 đồng thì lại được 16% so với vốn ban đầu . Tính số tiền vốn của cái quạt điện đó . Giúp mik với mn ơi.mik đag cần gấp ạ.

Comments ( 2 )

 1. Số % Tiền hiện tại của chiếc quạt là 
  100 + 16  = 116 (%)
  Số Tiền chiếc quạt ban đầu là 
  464000 :116 * 100 = 400000(đồng)  
  Đáp số : 400000 đồng

 2. Số tiền lãi là:
  464000 x 16% = 74240 (đồng)
  Tiến vốn của cái quạt đó là:
  464000 – 74.240 = 389760 (đồng)
  Đáp số: 389760 đồng
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla