Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 4: Khi cộng một số tự nhiên với 3,15 một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số thập phân. Vậy kết quả phép tính tăng lên bao nhiêu l

Toán Lớp 5: Bài 4: Khi cộng một số tự nhiên với 3,15 một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số thập phân. Vậy kết quả phép tính tăng lên bao nhiêu lần?
Bài 5: Tìm x
15,45 – y x 0,25 = 6,01 x 2,5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 4: Khi cộng một số tự nhiên với 3,15 một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số thập phân. Vậy kết quả phép tính tăng lên bao nhiêu lần?
  Vì bạn đó bỏ quên dấu phẩy nên số bạn ấy cộng là 315
  Vì 315 gấp 3,15 số lần là : 
    315 : 3,15 = 100 ( lần )
  Vậy kết quả phép tính tăng lên 100 lần.
  Bài 5: Tìm x
  15,45 – y x 0,25 = 6,01 x 2,5
  15,45 – y x 0,25 = 15,025
              y x 0,25 = 15,45 – 15,025
              y x 0,25 = 0,425
                        y = 0,425 : 0,25
                        y = 1,7

 2. Giải đáp:
   15,45 – y x 0,25 = 15,025
  y = 15,025 : 0,25     y = 6,1 + 15,45     y = 23,55
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )