Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3:một ô tô trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 42,8 km Trong 2h sau, mỗi giờ đi được 48,3 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhi

Toán Lớp 5: Bài 3:một ô tô trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 42,8 km
Trong 2h sau, mỗi giờ đi được 48,3 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Comments ( 2 )

 1. text{Số km trong 3h đầu ô tô đi được là :}
  3 . 42,8 = 128,4 ( km )
  text{Số km trong 2h sau  ô tô đi được là :}
  2 . 48,3 = 96,6 ( km ) 
  text{Số km quãng đường đi được là :}
  128,4 + 96,6 = 225 ( km)
  text{Số giờ thời gian đi cả quảng đường là :}
  3 + 2 = 5 ( giờ )
  text{Số km trung bình mỗi giờ ô tô đi được :}
  225 : 5 = 45 ( km ) 
  text{Đáp số 45 km}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )